» Úvodní stránka

Ochrana dat
Odpovědná organizačnĂ­ sloĹľka pro zpracovánĂ­ dat je
Transpak CZ s.r.o.
K Vypichu 1308/b
CZ-252 19 Rudná

VedenĂ­ společnosti: Markus JĂĽrgens

Další podrobnosti k odpovědnĂ© organizačnĂ­ sloĹľce najdete v impresu.

PouĹľitĂ­ dat
PouĹľiváme Vámi sdělenĂ© Ăşdaje ke zpracovánĂ­ a uskutečněnĂ­ Vaší objednávky. Předáme Vaše osobnĂ­ Ăşdaje takĂ© zasilatelskĂ© sluĹľbě, která je pověřena dodánĂ­m Vámi objednanĂ©ho zboží, pokud tyto Ăşdaje jsou pro tento Ăşčel nutnĂ© (jmĂ©no, adresa, eventualně tel. čĂ­slo pro koordinaci dodacĂ­ch termĂ­nů). Pro realizaci platby předáme Vaše data naší bance. Předáni Vašich Ăşdajů třetĂ­m osobám, zejmĂ©na pro reklamnĂ­ Ăşčely, se neuskutečnĂ­.

V souvislosti s návštěvou našich webovĂ˝ch stránek zpracováváme Ăşdaje z cookies uloĹľenĂ© do vašeho webovĂ©ho prohlĂ­Ĺľeče. Tyto Ăşdaje jsou anonymnĂ­ a zpracováváme je pouze pro analytickĂ© Ăşčely (měřenĂ­ návštěvnosti, efektivity reklam) za Ăşčelem zkvalitňovánĂ­ našich sluĹľeb. K tomu využíváme nástroje třetĂ­ch stran (Google Analytics).
Naše webovĂ© stránky využívajĂ­ takĂ© technologie retargetingu od sluĹľby Sklik, která nám umoĹľňuje ukázat návštěvnĂ­kům, kteřĂ­ jiĹľ projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamnĂ­ sĂ­ti společnosti Seznam.cz, a.s. RemarketingovĂ© reklamy využíváme takĂ© v sĂ­ti AdWords společnosti Google. ZobrazenĂ­ reklam můĹľete regulovat přĂ­mo ve svĂ©m Google Ăşčtu, nebo v nastavenĂ­ cookies ve svĂ©m prohlĂ­Ĺľeči.

V přĂ­padě registrace na internetovĂ©m obchodě:
V internetovĂ©m obchodě můĹľete prohlĂ­Ĺľet Vaše uskutečněnĂ© objednávky a změnit Vaše přistupovĂ© heslo. Ke smazánĂ­ dat stačĂ­ e-mail info@transpak.de.

Bezpečnost
Vaše osobnĂ­ Ăşdaje jse přenáší pouze v kĂłdovanĂ©m stavu pomocĂ­ šifrovacĂ­ techniky 128 bit SSL. Naše webová stránka je zabezpečena technickĂ˝mi a organizačnĂ­mi opatřenĂ­mi proti ztrátě, zničenĂ­, přĂ­stupu k datům, přeměnám a rozšířenĂ­m Vašich Ăşdajů neoprávněnĂ˝mi osobami. Přes pravidelnĂ© kontroly se nedá uskutečnit Ăşplná ochrana proti všem nebezpečĂ­m.

PoskytnutĂ­ informace
Máte právo na bezplatnou informaci o Vaších uloĹľenĂ˝ch datech a popř. takĂ© právo na opravu, zablokovánĂ­ anebo smazánĂ­ těchto dat. V přĂ­padě Ĺľe máte otázky k zjišťovánĂ­, zpracovánĂ­ anebo pouĹľitĂ­ Vašich osobnĂ­ch dat se prosĂ­m obraťte na adresu info@transpak.de nebo nám pošlete Vaši žádost pĂ­semně poštou nebo faxem. Na těchto adresách jsme Vám takĂ© k dispozici pro informace o Vaších uloĹľenĂ˝ch datech, pro opravu nebo zablokovánĂ­ Ăşdajů.
Tyto zásady používání souborů cookie vytvořil a aktualizoval CookieFirst.com.
Tato tabulka souborů cookie byla vytvořena a aktualizována platformou pro správu souhlasu CookieFirst.
 

© Shopsystem CosmoShop by Zaunz Publishing GmbH XL V9.0.04